Bijsluiter Sildenafil

Bijsluiter

Let op voor gebruik aandachtig de bijsluiter lezen.
Raadpleeg ten alle tijden een arts voor gebruik.

Bijsluiter voor de werkzame stof Sildenafil 100MG , 150MG , 200MG

Wat is Sildenafil 100 mg?
Op dit moment is Sildenafil tabletten het meest bekende vorm van sildenafil. Er is een groot Amerikaans bedrijf behoorlijk bekent & groot geworden met de blauwe variant van de pil. Vooral onder mannen die met erectieproblemen zoals impotentie of een andere vorm van een erectiestoornis maar ook onder erotische club bezoekers als mannen in de seksindustrie, is dit middel erg populair. De werkzame stof in Sildenafil tabletten is Sildenafil citraat. Deze stof verwijdt de bloedvaten in het lichaam en maakt de bloedcirculatie naar de penis bij seksuele stimulatie hierdoor veel makkelijker. Bij seksuele stimulatie komt namelijk de stof cGMP vrij. Deze zorgt voor extra bloedtoevoer naar de penis. Deze zwelt hierdoor op en daardoor ontstaat vervolgens een erectie. Omdat de erectie ook weer af moet nemen, bevat Sildenafil 100 mg ook het enzym PDE-5. Dit enzym breekt de cGMP af, zodat de bloedstroom weer normaal wordt.
Er zijn verschillende varianten van Sildenafil tabletten. Sildenafil tabletten zijn verkrijgbaar in dosis van 100 mg, 150 mg en 200 mg. De Sildenafil tabletten Sildenafil 100 mg tablet is verre weg het populairst en wordt het meest gebruikt. De meest gebruikte dosis van Sildenafil is 100 mg. Deze tablet dient ingenomen te worden naar behoefte ongeveer een uur voorafgaand aan de seksuele activiteit. De maximaal aanbevolen dosis is 100 mg per 24 uur. Het heeft geen zin om een hogere dosis in te nemen want een hogere dosis heeft geen invloed op de duur van de werking. Neem Sildenafil tabletten Sildenafil niet tegelijk met voedsel. Dit kan het intreden van de werking vertragen.
Sildenafil 100 mg tabletten hebben een blauwe kleur en de vorm van een fijne diamant. Sildenafil 100 mg is per 4 tabletten verpakt in een strip. Deze groene tablet zorgt niet alleen voor de stimulering van de bloedtoevoer naar de penis, maar ook voor ontspanning van het spierweefsel van de penis. Hierdoor wordt het bloed in de zwellichamen van de penis vastgehouden en krijgt men bij seksuele opwinding een erectie. Tot 4 uur na inname is Sildenafil 100 mg nog in staat om een erectie te veroorzaken als reactie op seksuele stimulatie. Sildenafil tabletten Sildenafil 100 mg is dus een zeer voordelig erectiemiddel.
Bijwerkingen van sildenafil.
Zoals elk geneesmiddel kan het gebruik van Sildenafil 100 mg ook bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerking van Sildenafil 100 mg is lichte hoofdpijn. Ook blozen (stijging van rode kleur en temperatuur van de bovenste delen van het lichaam) kan af en toe voorkomen. Ook een verontruste maag of een lopende neus komen maar zelden voor. Bijwerkingen komen het vaakst voor bij mensen die Sildenafil 100 mg voor de eerste keer gebruiken. De bijwerkingen gaan meestal snel en vanzelf weer over.
Sildenafil 100 mg mag beslist niet door mensen gebruikt worden die recentelijk een beroerte of een hartaanval hebben gehad. Ook als u allergisch (overgevoelig) bent voor Sildenafil, als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft, als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad of een hoge bloeddruk heeft dan is het verstandig om dit middel niet te gebruiken.
Hoe gebruikt u Sildenafil 100 mg?
Het beste kunt u maaltijden met een hoog vetgehalte vermijden voordat u Sildenafil 100 mg gebruikt. Een vetrijke voeding vermindert namelijk de effectiviteit van de stof. Ook kan consumptie van alcoholische dranken tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te doen ontstaan en lange tijd te behouden verminderen.

Hoe bewaart u Sildenafil 100 mg?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden en bewaren beneden een temperatuur van 30 graden. Bewaren in oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Silfenadil 100 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de strip. Spoel dit middel niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag aan uw apotheker wat u met de tabletten moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als Sildenafil vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Sildenafil tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil gebruikt heeft. Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. Sildenafil kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN Sildenafil nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil